Profilbild för Karin Nilsson

Karin Nilsson Föreläsare

Projektledare
Lasarettet i Enköping

Föreläsare för

Implementera ICNP i journalen

Onsdag 15:30 - 16:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Personlig presentation
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare vid Lasarettet i Enköping.
I mitt uppdrag ingår exempelvis:
- Utbildning i hur man dokumenterar i patientjournal
-Stöd vid framtagning av journalmallar och vårdplaner/standardiserade vårdplaner i journalsystemet
-Regionalt arbete med termer/begrepp och utveckling när det gäller dokumentation i
patientjournal
-Projektledning