Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsare: Fredrik Holmberg
Moderator: Karin Båtelson
Paneldeltagare: Bengt Sandblad, Johan Månflod

I de flesta vardagssituationer har vi idag beslutsstöd som förebygger misstag, t.ex. ljuder en signal om säkerhetsbältet till barnen (eller vuxna) inte är fastsatt. Denna enkla lösning har bidragit till att minska antalet allvarliga trafikskador. I vården begås massor av (små eller stora) misstag varje dag. Ofta för att vi läkare inte har tid eller inte orkar leta efter information i journalen. Journalen är inte sorterad eller uppbyggd för att upptäcka, följa och behandla sjukdom. Denna svaghet i journalens uppbyggnad gör att information ofta missas för att läkare inte vet var de ska leta. Med en digital assistent som går igenom hela journalen och kollar viktiga fakta åt oss kan vi sannolikt spara fler liv än bältesvarnare gör. Det är heller inte svårt att skapa en sådan programvarurobot; Fredrik Holmberg visar hur den fungerar. Den har heller inte svårt för att lära sig. Läkare från olika bakgrund och specialiteter kommer tillsammans med en erfaren forskare på området människa-dator interaktion diskutera vilka situationer en mjukvarurobot kan användas i och vad det kan betyda för att minska vårdrelaterade misstag. Vilka risker finns det? Vad krävs för implementering? Finns begränsningar för möjligheter använda mjukvarurobotar? Karin Båtelson från läkarförbundet är moderator i denna film som handlar om möjligheter och risker med mjukvarurobotar. Vilka aspekter bör man tänka på vid utveckling av dessa redskap?  Johan Månflod, allmänläkare med en stark längtan efter en bättre digital arbetsmiljö ger allmänläkarperspektivet. Bengt Sandblad, Professor Emeritus i människa-dator interaktion med över 30 års forskning på IT och arbetsmiljö, har gjort flera studier på IT-relaterade misstag i vården. Han belyser vilken effekt mjukvarurobotar kan ha för arbetsmiljön i vårdens IT system.  
Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg Föreläsare

ST Läkare/Systemutvecklare
SLSO/Braincoders AB

Fredrik Holmberg är ST-Läkare i allmänmedicin. Han är även Senior Systemutvecklare med erfarenhet från att utveckla system inom bankväsendet. Fredrik har sett svårigheterna att följa dagens skriftliga beslutsstöd, hur svårt det är att hinna med och hur lätt det är att glömma viktiga detaljer. Han har utvecklat en digital assistent för att klara detta stressade rutinjobb som få eller ingen allmänläkare klarar. Denna mjukvarurobot är nu under testning i primärvård och även kommer att prövas på hjärtklinik under hösten 2019.

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Moderator

Ordförande
Sjukhusläkarna

Förste vice ordförande Läkarförbundet, Ordförande RLIM och klinisk Neurofysiolog SU.

Profilbild för Bengt Sandblad

Bengt Sandblad Paneldeltagare

professor emeritus
Human-Computer Interaction Uppsala University

Bengt Sandblad är Professor emeritus vid institutionen för människa-dator interaktion vid Uppsala universitet. Bengt har erfarenheter och kunskaper från över 30 års forskning i området och har gjort ett flertal studier med högsta relevans för vårdens IT-miljö. Bengt har gedigna kunskaper om hur IT system bör vara organiserade och utformade. Han är kunnig i de föreskrifter som gäller och kan backa upp sina fakta med egen och andras forskning.

Profilbild för Johan Månflod

Johan Månflod Paneldeltagare

spec. i allmänmedicin
RLIM, Sveriges Läkarförbund

Johan Månflod är allmänläkare med ett aktivt sökande efter bättre arbetsredskap sedan mer än tio år.
Aktiv i flera olika sammanhang kring förbättring av IT-systemen, vilka han anser har en enorm och outnyttjad potential att rädda liv och förebygga ohälsa. Arbetsmiljömässigt drivs han av insikten att dagens journalsystem inte är uppbyggda på det sätt han tänker och arbetar som läkare.