Profilbild för Bengt Sandblad

Bengt Sandblad Paneldeltagare

professor emeritus
Human-Computer Interaction Uppsala University

Paneldeltagare för

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

Onsdag 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Bengt Sandblad är Professor emeritus vid institutionen för människa-dator interaktion vid Uppsala universitet. Bengt har erfarenheter och kunskaper från över 30 års forskning i området och har gjort ett flertal studier med högsta relevans för vårdens IT-miljö. Bengt har gedigna kunskaper om hur IT system bör vara organiserade och utformade. Han är kunnig i de föreskrifter som gäller och kan backa upp sina fakta med egen och andras forskning.

Personlig presentation
Bengt Sandblad är Professor emeritus vid institutionen för människa-dator interaktion vid Uppsala universitet. Bengt har erfarenheter och kunskaper från över 30 års forskning i området och har gjort ett flertal studier med högsta relevans för vårdens IT-miljö. Bengt har gedigna kunskaper om hur IT system bör vara organiserade och utformade. Han är kunnig i de föreskrifter som gäller och kan backa upp sina fakta med egen och andras forskning.