Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för  Så kan digitalisering och automatisering stödja förnyelse av socialtjänsten

Så kan digitalisering och automatisering stödja förnyelse av socialtjänsten Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:20 - 15:00 1. Live

Föreläsare: Olivia Wigzell, Åsa Furén-Thulin, Åsa Melvanius
Moderator: Åsa Furén-Thulin
Paneldeltagare: Malin Sölsnaes, Rickhard Broman

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Föreläsare

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Sedan 2015 generaldirektör på Socialstyrelsen, som bland annat arbetar med frågor om välfärdsteknik, digital vård, gemensam informationsstruktur. Tidigare departementsråd, ordförande för OECD Hälsokommitté och ledamot i WHO:s styrelse. Under året har myndigheten ansvarat för att stödja en koordinering av svensk intensivvård, stödja vård av patienter med covid-19 genom bland annat vägledning och kunskapsstöd, analysera och presentera statistik på området samt tillhandahållit kompletterande skyddsutrustning och nationella förstärkningsresurser i övrigt.

Profilbild för Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin Föreläsare

Sektionschef
SKR

Åsa arbetar sedan 7 år som chef för sektionen socialtjänst på SKR. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet och en bred kunskap av socialt arbete både praktiskt och som chef/ledare. Sedan drygt 20 år har Åsa arbetat som chef på olika befattningar inom socialtjänstens område.

Profilbild för Åsa Melvanius

Åsa Melvanius Föreläsare

Digitaliseringschef
Lunds kommun

Efter nästan 20 år i IT-branschen och inom näringslivet tar hon sig nu ta sig an alla de utmaningar den offentliga sektorn och kommunen står inför när det gäller att leverera välfärd på ett nytt sätt och där hon ser digitalisering som en nyckel.

Profilbild för Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin Moderator

Sektionschef
SKR

Åsa arbetar sedan 7 år som chef för sektionen socialtjänst på SKR. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet och en bred kunskap av socialt arbete både praktiskt och som chef/ledare. Sedan drygt 20 år har Åsa arbetat som chef på olika befattningar inom socialtjänstens område.

Profilbild för Malin Sölsnaes

Malin Sölsnaes PaneldeltagareUtställare

Chef Äldreomsorg
Atea Sverige AB

Malin är chef för äldreomsorgsområdet på Atea. Hon är beteendevetare och har under dryga 17 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Men har över 20 års erfarenhet av socialtjänst i andra befattningar.
Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon äldreomsorg för Atea Sverige.

Profilbild för Rickhard Broman

Rickhard Broman Paneldeltagare

Head of Sales Public Sector South
Telia Sverige AB

I över tjugo har han år utmanat IT- och telekombranschen. Idag arbetar han på Telia med att utveckla den offentliga sektorn i Sverige och tillsammans med sina kunder ta tillvara den digitala evolutionens fulla potential. Med kommunikation och digitalisering går det att skapa tydliga nyttoeffekter och en effektivare verksamhet för både individen och samhället i stort. ”Alla organisationer tjänar på att anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna för att säkra sin plats i framtiden.”