Profilbild för Åsa Melvanius

Åsa Melvanius Föreläsare

Digitaliseringschef
Lunds kommun
Personlig presentation
Efter nästan 20 år i IT-branschen och inom näringslivet tar hon sig nu ta sig an alla de utmaningar den offentliga sektorn och kommunen står inför när det gäller att leverera välfärd på ett nytt sätt och där hon ser digitalisering som en nyckel.