Profilbild för Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin Föreläsare

Sektionschef
SKR
Personlig presentation
Åsa arbetar sedan 7 år som chef för sektionen socialtjänst på SKR. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet och en bred kunskap av socialt arbete både praktiskt och som chef/ledare. Sedan drygt 20 år har Åsa arbetat som chef på olika befattningar inom socialtjänstens område.