Huvudbild för Nordic Seafood Summit

För mer hållbar sjömat! Har passerat

Torsdag 25 januari 2024 09:00 - 10:15 CET Scenen

Sverige skall producera mer - och mer hållbar- sjömat , men var och hur ska den produceras- och av vem? I denna session presenteras aktuella innovationer inom både vattenbruk och fiske, liksom scenarier för hur Sveriges framtida sjömatsproduktion och -konsumtion skulle kunna se ut. Sessionen avslutas med en diskussion om vem som behöver göra vad för att nå målen.


Medverkande: Nathalie Edvinsson, Vattudalens fisk, Elin Gunve, Jordbruksverket, Anna Henning Moberg och Veronica Öhrvik, Axfoundation, Markus Langeland & Friederike Ziegler, RISE

Moderator: Markus Langeland