Huvudbild för Nordic Seafood Summit
Profilbild för SIDOEVENT: Det blå guldet! – valorisering av marina restströmmar

SIDOEVENT: Det blå guldet! – valorisering av marina restströmmar Har passerat

Onsdag 24 januari 2024 09:30 - 10:30 CET Konferensrum 34, 2a våningen Eriksberg

Partner: Innovatum Science Park

Föreläsare: Blue Bio Clusters

Fisk- och skaldjursprodukter utgör källor till många värdefulla näringsämnen och bidrar väsentligt till den globala livsmedelssäkerheten. Men längs sjömatens värde- och leveranskedjor uppstår avsevärda mängder biprodukter som idag utgör en ekonomisk och miljömässig belastning. Därför behöver vi utveckla innovativa lösningar, nya teknologier och alternativa tillvägagångssätt för att istället utvinna de värden som finns i dessa råvaror. 

Innovationer inom den fjärde industriella revolutionen (Industry 4.0), som Artificiell intelligens, Big Data, 3D printing, smarta sensorer, Internet of Things och andra avancerade teknologier, och också bioteknik inom livsmedel kan användas för att utveckla metoder att höja värdet på marina biprodukter från sjömatsindustrin. 

Eventet riktar sig till dig som har ett företag som processar fisk och skaldjur och som är intresserad av att få en mer högvärdig avsättning för dina sidoströmmar. Till eventet kommer också företag som idag arbetar med teknik för att minimera svinn och de som utvecklar nya teknologier och metoder för att utvinna värdefulla produkter ur marina sidoströmmar.


Eventet arrangeras av Innovatum Science Park/Blå bioekonomi inom projektet Blue Bio Clusters och Blå samverkan brygga.


TILL ANMÄLAN


OBS - begränsat antal platser!

Föreläsare

Blue Bio Clusters Föreläsare