Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD)

Jenny Ugalde
Onsdag 16:30 - 17:00 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

En beskrivning av det ramverk Region Uppsala tagit fram för att kunna jobba med digitalisering på ett effektivt sätt.

100

Samarbete och medskapande av digitala verktyg för socialvård

Katarzyna Hess-Wiktor
Onsdag 16:30 - 17:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

I nära samarbete med användare från hemtjänst och dagverksamheter har Minnity skapat en app som hjälper vårdgivare att lära känna och förstå människor med demens. Appen gör personcentrerad vård enklare genom kunskapsutveckling, underlättar kommunikationen mellan vårdteamet och förenklar processen för att involvera anhöriga i informationsflödet. Under detta seminarium kommer vi att presentera den process av medskapande av digitala lösningar inom startup världen som vi genomgick.

100

SLSO Um online - Att implementera ett nytt arbetssätt

Sofia Strand
Onsdag 16:30 - 17:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Inspelad föreläsning

SLSO Um Online är en onlinemottagning som drivs i projektform via SLSOs ungdomsmottagningar i Stockholm. Mottagningen startade i mars 2019. Man kan via videomöte eller chatt träffa en barnmorska eller kurator var man än befinner sig. Det finns även möjlighet att träffa gynekologi. Appen är SLSOs egna "Alltid öppet" . Att starta ett nytt arbetssätt tar tid. Förändringar är inte alltid lätt men ofta väldigt kul. Jag kommer dela med mig av erfarenheter hur man går från dröm till verklighet.

Masterclass - KAFFEPAUS

Torsdag 10:30 - 10:50 Masterclass
Svenska

BLOCK 2 Juridik och etik, Informationssäkerhet

Torsdag 11:30 - 11:50 Masterclass
Svenska

Masterclass - LUNCH

Torsdag 12:00 - 13:00 Masterclass
Svenska