Daniel Seid Föreläsare

Föreläsare för

BLOCK 2 Juridik och etik, Informationssäkerhet

Torsdag 11:30 - 11:50 Masterclass