Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef för 1177
Inera

Föreläsare för

Nationell satsning på första linjens digitala vård

Onsdag 08:30 - 09:00 Framtidens primärvård

Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.

Ineras samlade erbjudande till kommunerna

Onsdag 13:30 - 14:00 Kommun - dokumentation

Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.

1177 Vårdguiden i coronakris

Onsdag 15:30 - 16:00 i Visionens spår

BLOCK 3 Interoperabilitet - hur ska systemen prata med varandra, Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, 1177 o NLL) – hur påverkas patienter och vård

Torsdag 14:10 - 14:30 Masterclass

Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.

Personlig presentation
Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.