Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner Utställare

Samarbetspartner

Presentation
Sveriges Kommuner och Regioner är medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Mänskliga rättigheter förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Därför ger SKR stöd till sina medlemmar för att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter och jämlikhetsfrågor, såsom jämställdhet, kvinnofrid, barnets rättigheter och folkhälsa.

Representanter

Profilbild för Anna Thomsson

Anna Thomsson Utställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Björn Kullander

Björn Kullander ModeratorUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Cecilia Berglin

Cecilia Berglin Utställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Cecilia Ramqvist

Cecilia Ramqvist ModeratorUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Magnus Jacobson

Magnus Jacobson Utställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Tyra Warfvinge

Tyra Warfvinge ModeratorUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner