Lisa Gawell Föreläsare

Raoul Wallenberg Academy

Föreläsare för

Så engagerar du unga att ta ställning för mänskliga rättigheter och demokrati

Fredag 14:30 - 15:00 Stora scen

Lisa Gawell föreläser och fortbildar lärare runtom i Sverige i självledarskap för Raoul Wallenberg Academy. Som pedagog har Lisa många års erfarenhet som lärare och har även jobbat med digitala medier i skolan.