Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår

Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår Har passerat

Onsdag 21 april 2021 12:30 - 13:30 4

Utställare: Länsstyrelserna

Talare: Daniel Gustafsson
Moderator: Tobias Rahm
Paneldeltagare: Kristina Körnung, Sara Arlesten, Torbjörn Messing

Länsstyrelserna är de högsta civila beredskapsmyndigheterna i respektive län. Vad har de uppmärksammat när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i en pandemi? Hur har länsstyrelserna hanterat krisen och vilka människorättsfrågor är viktigast att prioritera när samhället börjar öppna upp igen? 

Tobias Rahm, nationell samordnare för länsstyrelsernas gemensamma uppdrag i mänskliga rättigheter, presenterar en översikt över hur läget för några viktiga MR-indikatorer förändrats samt modererar samtalet mellan representanter för tre länsstyrelser som ger sin bild av krishanteringen, utmaningar och prioriteringar inför framtiden. 

Arrangör(er)

Länsstyrelserna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Livesändning

Föreläsare

Daniel Gustafsson Talare

Länsråd i Västernorrlands län och kontaktlänsråd för länsstyrelsernas uppdrag i Agenda 2030.

Tobias Rahm ModeratorUtställare

Länsstyrelserna

Nationell samordnare för länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsuppdrag för mänskliga rättigheter.

Profilbild för Kristina Körnung

Kristina Körnung Paneldeltagare

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Sara Arlesten Paneldeltagare

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Profilbild för Torbjörn Messing

Torbjörn Messing PaneldeltagareUtställare

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Västmanlands län.