Huvudbild för Tylösandsseminariet
Profilbild för Trafiksäkerhetspåverkan i den finansiella sektorn

Trafiksäkerhetspåverkan i den finansiella sektorn Har passerat

Onsdag 7 september 2022 11:45 - 12:00 Kongresshallen

Föreläsare: Ylva Wessén

Block: 7: Mot 2030 – Hållbarhet kopplat till trafiksäkerhet

En kort överblick över hur den finansiella sektorn kan påverka trafiksäkerhetsutvecklingen. Viktiga delar är diskussioner och kravställningar med företag vi har ägarskap i och  att göra riktade investeringar. Dessutom ges reflektioner från FNs första högnivåmöte för globalt trafiksäkerhetsarbete som hölls i New York juli 2022.

Föreläsare

Profilbild för Ylva Wessén

Ylva Wessén Föreläsare

VD
Folksam

VD Folksam