Huvudbild för Tylösandsseminariet

Om Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangerats av MHF varje år sedan 1957. 

Under dessa år har seminariet utvecklats till att bli en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Tylösandsseminariet vänder sig till dig som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Målet är att ge dig som är verksam inom detta område ny inspiration och mer fakta för att göra vägtrafiken människovänligare.

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. 

Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

Aktuell och viktig konferens i skön miljö

90% av alla deltagare svarar alltid "I Tylösand såklart." på frågan var de helst ser att konferensen arrangeras. Platsen som är både avskild och vacker gör det lätt att fokusera på innehåll och möten. 

Här kan du se några utvalda sessioner från Tylösandsseminariet 2021.