Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 82. Barn, våld och kriminalvård

82. Barn, våld och kriminalvård Passed

Friday November 16, 2018 14:30 - 15:30 Presscenter

Lecturers: Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Malin Isaksson

Kriminalvårdens personal kommer i kontakt med barn genom att barnet besöker en intagen i häkte eller anstalt, i hemmet vid installering av fotboja, vid häktning av barn, transport av barn, vid samtal med barn. Barn till klienterna, eller barn som själva är aktuella i Kriminalvården, är en extremt utsatt grupp. I barnets omgivning, eller riktat direkt mot barnet, kan det förekomma fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott, hedersvåld, våldsamma miljöer, människohandel, prostitution.

För att skydda barn från våld behöver Kriminalvården kompetens, medvetenhet och ”barnkänslighet” för att se barnen och reagera på sådant som kränker barns rättigheter.  


Nu finns ett skräddarsytt verktyg om barnrätt framtaget av föreningen My Human Rights i en anpassad version för Kriminalvården, en innovativ och handfast pedagogisk metod för hur man ökar inte bara kunskapen om utan också förståelsen för vad barnkonventionen konkret innebär.

Kriminalvården utbildar barnombud som ska finnas på alla verksamhetsställen, dvs. häkten, anstalter, frivårdskontor och transportenheter. Barnombuden tränas i att använda barnrättskorten som diskussionsmaterial med sina kollegor och därigenom sprida kunskap och öka kompetensen om barnets rättigheter. På seminariet demonstrerar vi metoden och berättar om våra erfarenheter. 

Organizer

My Human Rights och Kriminalvården

Tags

Barn, Mänskliga rättigheter, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Carin Granlund Olsen Lecturer

Emma Wistrand Lecturer

Malin Isaksson Lecturer