Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 82. Barn, våld och kriminalvård

82. Barn, våld och kriminalvård Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 Presscenter

Föreläsare: Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Malin Isaksson

Kriminalvårdens personal kommer i kontakt med barn genom att barnet besöker en intagen i häkte eller anstalt, i hemmet vid installering av fotboja, vid häktning av barn, transport av barn, vid samtal med barn. Barn till klienterna, eller barn som själva är aktuella i Kriminalvården, är en extremt utsatt grupp. I barnets omgivning, eller riktat direkt mot barnet, kan det förekomma fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott, hedersvåld, våldsamma miljöer, människohandel, prostitution.

För att skydda barn från våld behöver Kriminalvården kompetens, medvetenhet och ”barnkänslighet” för att se barnen och reagera på sådant som kränker barns rättigheter.  


Nu finns ett skräddarsytt verktyg om barnrätt framtaget av föreningen My Human Rights i en anpassad version för Kriminalvården, en innovativ och handfast pedagogisk metod för hur man ökar inte bara kunskapen om utan också förståelsen för vad barnkonventionen konkret innebär.

Kriminalvården utbildar barnombud som ska finnas på alla verksamhetsställen, dvs. häkten, anstalter, frivårdskontor och transportenheter. Barnombuden tränas i att använda barnrättskorten som diskussionsmaterial med sina kollegor och därigenom sprida kunskap och öka kompetensen om barnets rättigheter. På seminariet demonstrerar vi metoden och berättar om våra erfarenheter. 

Arrangör(er)

My Human Rights och Kriminalvården

Taggar

Barn
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Carin Granlund Olsen Föreläsare

Emma Wistrand Föreläsare

Malin Isaksson Föreläsare