Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 49. Från osäkert till säkert - så utvecklar vi utsatta områden

49. Från osäkert till säkert - så utvecklar vi utsatta områden Har passerat

Fredag 18 november 2022 09:00 - 10:00 Studion

Moderator: Markus Haile
Paneldeltagare: Fathia Mountagui, Fredrik Malm, Ingolfur Tryggvason, Jonas Forssén, Marco Briones

Det finns idag 60 områden som polisen klassificerar som utsatta områden utifrån klassningarna utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Polisen utgår här från områden där de anser att de boende lever under kriminell påverkan vilket leder till otrygghet och sämre livsvillkor. Att människor lever under sämre livsvillkor, behöver inte alltid vara detsamma som kriminell påverkan eller otrygghet. Talar vi därför om områden med sämre livsvillkor är dessa fler än polisens lista över utsatta områden. Områden vilka kan utgöra allt från ett kvarter till en förort.

I området Klockaretorpet i Norrköping som tidigare fanns på polisens lista över utsatta områden har man lyckats vända utvecklingen. Klockaretorpet är idag inte längre klassat som ett utsatt område. Hur har man boende och andra aktörer i Klockaretorpet tillsammans arbetat för att lyckas? Vilken typ av insatser och vilken typ av resurser krävdes?

Kan Klockaretorpets positiva utveckling appliceras på andra utsatta områden? Kan detta arbete påbörjas redan nu här i Örebro? Seminariet samlar erfarenheterna från Norrköping tillsammans med de som arbetar för samma utveckling i Örebro.


Länk till livestream; https://www.facebook.com/events/5576613509041208

Arrangör(er)

Brottsofferjouren Sverige & Sensus studieförbund

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Markus Haile

Markus Haile ModeratorUtställare

Brottsofferjouren Sverige

Fathia Mountagui Paneldeltagare

Profilbild för Fredrik Malm

Fredrik Malm Paneldeltagare

Securus

Profilbild för Ingolfur Tryggvason

Ingolfur Tryggvason Paneldeltagare

Partnerskap Örebro

Jonas Forssén Paneldeltagare

Områdespolis Norrköping

Marco Briones Paneldeltagare

Hyresbostäder i Norrköping AB