Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop

Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop Har passerat

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Bild

Föreläsare: Denise Mångsén, Karin Jonsson

Spår: Bild

Med utgångspunkt i utställningen Architecture of Transition bjuder Bildmuseet in till en kreativ inspirationsworkshop som passar lärare i alla stadier. Bildmuseets konstpedagoger visar utställningen och leder sedan en workshop utifrån utställningens teman och tekniker. Visning och workshop hålls digitalt och deltagarna får efter anmälningstillfället instruktioner om förberedelser och material. Läs mer om utställningen på Bildmuseet hemsida: https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2021/architecture-of-transition/ Passet riktar sig främst till bildlärare men innehållet kan också beröra samhällsämnet, teknik och de olika estetiska ämnena.

Föreläsare

Profilbild för Denise Mångsén

Denise Mångsén Föreläsare

Denise Mångsén är konstpedagog på Bildmuseet i Umeå. Bildmuseet i Umeå är ett av landets största och mest renommerade konsthallar för internationell samtidskonst. I linje med nationella och internationella trender där samtidskonstens pedagogiska potential diskuteras, har museet fokuserat på att successivt utveckla sin pedagogiska verksamhet kring utställningarna. Bildmuseets pedagogiska program riktar sig till alla åldersgrupper, från förskolebarn till vuxenstuderande och är kostnadsfritt. Läs mer om vad du som lärare kan ta del av: https://www.bildmuseet.umu.se/skola/

denise.mangsen@bildmuseet.umu.se

Profilbild för Karin Jonsson

Karin Jonsson Föreläsare

Karin Jonsson är konstpedagog på Bildmuseet i Umeå. Bildmuseet i Umeå är ett av landets största och mest renommerade konsthallar för internationell samtidskonst. I linje med nationella och internationella trender där samtidskonstens pedagogiska potential diskuteras, har museet fokuserat på att successivt utveckla sin pedagogiska verksamhet kring utställningarna. Bildmuseets pedagogiska program riktar sig till alla åldersgrupper, från förskolebarn till vuxenstuderande och är kostnadsfritt. Läs mer om vad du som lärare kan ta del av: https://www.bildmuseet.umu.se/skola/

karin.jonsson@bildmuseet.umu.se