Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Att växa ut ur trauma - papperslöshet och våld i nära relation

Att växa ut ur trauma - papperslöshet och våld i nära relation Har passerat

Fredag 16 november 2018 11:30 - 12:00 Stora scen

Föreläsare: Katarina Silfver

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour har sedan 2012 erbjudit stödinsatser och skyddat boende för papperslösa personer med erfarenhet av våld i nära relation. Initiativet kom från politiskt håll via Malmö Stads kvinnofridssamordnare Margot Olsson i syfte att stärka rättssäkerheten och rätten till stöd för våldsutsatta papperslösa kvinnor och barn. Verksamheten har sedan utvecklats av ATIMs verksamhetschef och grundare Fariba Shojaei och ATIMS beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver. Idag är insatsen ett framgångsrikt samarbete mellan en idéburen verksamhet och kommunen. ATIM arbetar konsekvent utifrån ett salutogent och holistiskt fokus med individen i centrum. För att främja psykisk och fysisk hälsa arbetar vi parallellt med den multipla utsatthet som flykt, våld och papperslöshet innebär. Resultatet är inte bara stärkt rättssäkerhet och rehabilitering från våld och trauma utan även ett flertal permanenta uppehållstillstånd, nyorientering och integration. Om ni vill veta mer om hur ATIM arbetar för att förändra social utsatthet till kraftfullt och positivt förändringsarbete är ni välkomna att lyssna på ATIMS beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver. 

Arrangör(er)

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

Taggar

Hemmet, På flykt, Asylfrågor, Demokrati, Feminism, Hedersvåld, Migration, Mäns våld mot kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexualiserat våld, Strukturellt våld, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våldets effekter, Våldsutsatt

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Katarina Silfver Föreläsare

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour