Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Att växa ut ur trauma - papperslöshet och våld i nära relation

Att växa ut ur trauma - papperslöshet och våld i nära relation Passed

Friday November 16, 2018 11:30 - 12:00 Stora scen

Lecturer: Katarina Silfver

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour har sedan 2012 erbjudit stödinsatser och skyddat boende för papperslösa personer med erfarenhet av våld i nära relation. Initiativet kom från politiskt håll via Malmö Stads kvinnofridssamordnare Margot Olsson i syfte att stärka rättssäkerheten och rätten till stöd för våldsutsatta papperslösa kvinnor och barn. Verksamheten har sedan utvecklats av ATIMs verksamhetschef och grundare Fariba Shojaei och ATIMS beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver. Idag är insatsen ett framgångsrikt samarbete mellan en idéburen verksamhet och kommunen. ATIM arbetar konsekvent utifrån ett salutogent och holistiskt fokus med individen i centrum. För att främja psykisk och fysisk hälsa arbetar vi parallellt med den multipla utsatthet som flykt, våld och papperslöshet innebär. Resultatet är inte bara stärkt rättssäkerhet och rehabilitering från våld och trauma utan även ett flertal permanenta uppehållstillstånd, nyorientering och integration. Om ni vill veta mer om hur ATIM arbetar för att förändra social utsatthet till kraftfullt och positivt förändringsarbete är ni välkomna att lyssna på ATIMS beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver. 

Organizer

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

Tags

Hemmet
På flykt
Asylfrågor
Demokrati
Feminism
Hedersvåld
Migration
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Sexualiserat våld
Strukturellt våld
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldets effekter
Våldsutsatt

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet
Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Katarina Silfver Lecturer

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour