Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 31. Unga kvinnors våldsutsatthet

31. Unga kvinnors våldsutsatthet Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:30 Tunnbindaren

Föreläsare: Jenny Westerstrand, Veronica Bäcklin
Moderator: Liv Nordberg

Roks har under 2021 stämt den svenska staten för brott mot Europakonventionen och mot kvinnors mänskliga rättigheter. Lyssna till jourernas berättelser och hör hur deras arbete ser ut. Roks och Örebro tjejjour ger sin bild av unga kvinnors våldsutsatthet och hur Sverige lever upp till sitt rykte som ett av världens mest jämställda länder.

Arrangör(er)

Sensus studieförbund, Örebro tjejjour och ROKS

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Jämställdhet

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Jenny Westerstrand Föreläsare

ordförande, Roks

Veronica Bäcklin Föreläsare

samordnare, Örebro Tjejjour

Liv Nordberg Moderator

Sensus

Sensus studieförbund