Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

103. En värld för alla - Globalt arbete med SOGIESC Har passerat

Lördag 17 november 2018 14:30 - 15:30 C6

Föreläsare: Katarina Stenkvist, Kristina Ullgren

De senaste 50 åren har situationen globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. 

Hur kan alla som arbetar globalt mot en hållbar utveckling försäkra sig om att hbtqi-personer inkluderas i arbetet? Hur kan vi se till att vi inte upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. Under denna workshop ger RFSL konkreta tips om hur hbtqi-frågor bättre kan inkluderas och delar även ut handboken - "En värld för alla". 

I detta seminarium vänder sig RFSL till organisationer och personer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller annat globalt arbete och delar med sig av lärdomar från RFSL:s mångåriga arbete i Sverige och inom internationellt utvecklingssamarbete för hbtqi-personers rättigheter.

Arrangör(er)

RFSL

Taggar

Agenda 2030, HBTQI-personer, Internationell rättvisa, Metod och verktyg, Mänskliga rättigheter, Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Föreläsare

Katarina Stenkvist Föreläsare

Internationell Projektledare, RFSL

Kristina Ullgren Föreläsare

RFSL

Kommunikatör RFSL