Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

103. En värld för alla - Globalt arbete med SOGIESC Passed

Saturday November 17, 2018 14:30 - 15:30 C6

Lecturers: Katarina Stenkvist, Kristina Ullgren

De senaste 50 åren har situationen globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. 

Hur kan alla som arbetar globalt mot en hållbar utveckling försäkra sig om att hbtqi-personer inkluderas i arbetet? Hur kan vi se till att vi inte upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. Under denna workshop ger RFSL konkreta tips om hur hbtqi-frågor bättre kan inkluderas och delar även ut handboken - "En värld för alla". 

I detta seminarium vänder sig RFSL till organisationer och personer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller annat globalt arbete och delar med sig av lärdomar från RFSL:s mångåriga arbete i Sverige och inom internationellt utvecklingssamarbete för hbtqi-personers rättigheter.

Organizer

RFSL

Tags

Agenda 2030
HBTQI-personer
Internationell rättvisa
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Lecturers

Katarina Stenkvist Lecturer

Internationell Projektledare, RFSL

Kristina Ullgren Lecturer

RFSL

Kommunikatör RFSL