Header image for Vitalis 2021
Profile image for Prosjekt-Pasient-Data. En database for kvalitetsforbedring, fagutvikling og forskning.

Prosjekt-Pasient-Data. En database for kvalitetsforbedring, fagutvikling og forskning.

Lecturers: Bror Just Andersen, Monika Fundingsrud

Track: Digital psykologi

Plattformen:


• Automatiserer og rasjonaliserer innsamling og uthenting av relevante data i én database 

• Forenkler analyse og rapportering av mål og utfall

• Muliggjør effektive og raske justeringer i tråd med evidensbasert praksis

• Dekker inn målsetninger knyttet til brukermedvirkning, personvern og pasientsikkerhet


Formålet er;


• Systematisk digital samling av alle behandlings-relaterte pasientdata

• Øke brukermedvirkning i klinisk praksis, faglig utvikling og forskning

• Styrke pasientens eget engasjement i utredning og behandling

• Etablere bredt datagrunnlag for å evaluere prosess og resultatet av det kliniske arbeidet


Metode


Vi har etablert plattformen slik at opplysninger om helsepersonell og pasienter automatisk vil hentes gjennom oppslag i foretak og folkeregister. Pasient og behandler kan følge forløp og utvikling gjennom automatisk overførte rapporter. For forskning samler vi aggregerte data i en database som automatisk sorterer på pasient, type kartlegging, behandling, avdeling og seksjon. På den måten kan vi også hente ut sammenliknende data for fagutvikling og styring. I løpet av 2021 vil vi ha en gradvis overgang til en digitalisert base med kunnskapsbaserte kartlegginger med oversikt over; utfallmål, pasientbasert vurdering av behandlingsmetoder, endring i funksjonsnivå og livskvalitet.Konklusjon/resultat


Vi etablerer en bredspektret database som vil inneholde pasientrelatert informasjon knyttet til både diagnose, behandlingsutfall, funksjon og livskvalitet. Når plattformen i løpet av 2021 er fullskala etablert  fra klinikknær forskning til en forskningsnær klinikk.

Language

Svenska

Topic

Psykisk ohälsa

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Bror Just Andersen

Bror Just Andersen Lecturer

Spesialrådgiver I Prosjektleder PPD/Ev FACT
Vestre Viken HF

Project manager / Special Adviser, Division of Mental Health and Addiction, Vestre Viken HT. PhD i Psychology and Cand Polit in Education. Project manager for; Project Patient Data - digitization of test and feedback systems and research evaluation of our FACT-teams. Beside own research I have responsibility for ensuring quality, professional development and research within mental health and addiction.

Profile image for Monika Fundingsrud

Monika Fundingsrud Lecturer

Spesialrådgiver IKT
Vestre Viken HF

Konst. Avdelingssjef Klinikkstab Utvikling, Spesialrådgiver-IKT og Prosjektleder for Innføringen av CheckWare i Klinikk Psykisk helse og rus.