Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko Passed

Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:00 Globala scenen

Lecturers: Julia Carlbäcker, Kerstin Jonsson
Moderator: Sandra Eriksson

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel och Kristna Fredsrörelsen har mångårig erfarenhet att arbeta med metoden internationell medföljning/preventiv närvaro. Varje år utbildar vi följeslagare och fredsobservatörer som sedan arbetar med metoden på plats i Palestina och Israel och Mexiko.

Internationell medföljning/preventiv närvaro är en ickevåldsmetod för att ingripa i kontexter där orättvisor upprätthålls av våld och hot. Genom att hindra våld och skapa utrymme för engagemang så kan de grundläggande konflikterna i samhället påverkas och demokratin stärkas

Ett samtal mellan en följeslagare och en fredsobservatör om metoden internationell medföljning/preventiv närvaro utifrån två kontexter, Palestina och Israel samt Mexiko och hur metoden skapar förutsättningar för demokratin.

Samtalet ger en inblick de kontexter som en följeslagare och fredsobservatör arbetar i och hur det påverkar metoden och dess betydelse.Organizer

Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Fred och konflikt, Global utveckling

Lecturers

Julia Carlbäcker Lecturer

Följeslagare, Svenska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Kerstin Jonsson Lecturer

Fredsobservatör Kristna Fredsrörelsen

Sandra Eriksson Moderator

Kristna Fredsrörelsen