Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 72. Otrygga blåljus - konsekvenser av rasprofilering för barn och unga

72. Otrygga blåljus - konsekvenser av rasprofilering för barn och unga Har passerat

Fredag 18 november 2022 13:00 - 14:00 Handskmakaren

Moderator: Aida Samani
Paneldeltagare: Khalid Mohammed, Leandro Schclarek Mulinari, Rissa Seidou

Seminariet kommer att belysa hur diskriminering är en trygghets- och säkerhetsproblematik, inte enbart för de personer som utsätts för diskriminering utan också för samhället i stort. Seminariet vill vidga perspektiven kring säkerhet och synliggöra vilka konsekvenser som skapas för individer och samhälle när den instans med uppdrag att skydda blir det som skapar otrygghet i och med etnisk/rasprofilering, speciellt när unga och även barn profileras. När polis och ordningsmakt använder etnisk-/rasprofilering innebär det att en använder etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion som ett urvalskriterium för ingripandet. Detta får konsekvenser som i detta seminarium diskuteras.

Panelen kommer att inledas med en beskrivning av etnisk/rasprofilering och forskning kring förekomsten i Sverige idag. Efterföljande paneldiskussion vill visa på konsekvenserna av etnisk/rasprofilering för barn och unga, den närmiljö där barn och unga rör sig samt på samhället i stort. 

 

Arrangör(er)

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga
Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Aida Samani Moderator

Jurist Civil Rights Defenders

Khalid Mohammed Paneldeltagare

Grundare For the People Vivalla Örebro

Leandro Schclarek Mulinari Paneldeltagare

Kriminolog och lektor vid Kriminologiska institutionen Stockholms Universitet

Rissa Seidou Paneldeltagare

Områdespolis i Järva