Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Trygg på jobbet?

Trygg på jobbet? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Lilla scenen

Föreläsare: Jenny Saba Persson, Johan Eklund, Maria Refai

Många av de som vänder sig till antidiskrimineringsbyråerna har upplevt diskriminering på jobbet eller när de sökt arbete. När det gäller diskriminering i arbetslivet är det fackförbunden som i första hand ska driva ärenden och stötta utsatta medlemmar. Men vad behöver göras för att diskriminering ska vara en självklar facklig fråga? Och på vilket sätt kan antidiskrimineringsbyråerna vara en resurs som stärker den kraft som finns hos facken? Med mer kunskap om diskrimineringslagen och lagens krav om det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder kan vi skapa tryggare arbetsplatser för fler. 

Arrangör(er)

Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Västerbotten, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Jenny Saba Persson Föreläsare

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Rättighetscentrum Västerbotten

Johan Eklund Föreläsare

Fackförbundet ST

Maria Refai Föreläsare

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr