Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Om det var du: Rasism och diskriminering i skolan Passed

Thursday November 17, 2022 12:00 - 12:30 Lilla scenen

Lecturer: Claes Tängh Wrangel
Panelist: Jesper Magnusson

Vad vet vi om rasism och diskriminering i svenska skolan och hur det upplevs av de som utsätts för det? Representanter från Fredens Hus samtalar med forskare kring vad vi vet och hur hur skolan kan jobbar 

Seminariet tar utgångspunkt i ny utställning "Om det var du" som handlar om självupplevd rasism hos unga i skolan. Utställningen är en mobil utställning om fördomar och rasism med unga 13-25 år som främsta målgrupp. I utställningen får besökaren ta del av olika rasistiska uttryck baserade på verkliga berättelser som samlats in från unga från samma målgrupp. 

Med bakgrund i arbete med utställningen och erfarenheter av att visa den i skolor kommer representanter från Fredens hus i samtal med forskare diskuterar vad vi vet om rasism och diskriminering i svenska skolan och hur det upplevs av de som utsätts för det samt hur denna kunskap kan bidra till förbättringar i hur skolan jobbar antirasistisk.

Seminariet ordnas av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samt Institutet för utbildningsrätt (IfU) vid Uppsala universitet i samarbete med Fredens Hus. 

Organizer

CRS, CEMFOR och IfU Uppsala universitet; Fredens Hus

Form

Miniseminarium (25 minuter)

Target group

Lärare och pedagoger

Language

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga

Lecturers

Claes Tängh Wrangel Lecturer

Uppsala universitet

Forskare och föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om racism (Cemfor), Uppsala universitet.

Jesper Magnusson Panelist

Fredens Hus

Verksamhetschef, Fredens Hus