Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Om det var du: Rasism och diskriminering i skolan Har passerat

Torsdag 17 november 2022 12:00 - 12:30 Lilla scenen

Föreläsare: Claes Tängh Wrangel
Paneldeltagare: Jesper Magnusson

Vad vet vi om rasism och diskriminering i svenska skolan och hur det upplevs av de som utsätts för det? Representanter från Fredens Hus samtalar med forskare kring vad vi vet och hur hur skolan kan jobbar 

Seminariet tar utgångspunkt i ny utställning "Om det var du" som handlar om självupplevd rasism hos unga i skolan. Utställningen är en mobil utställning om fördomar och rasism med unga 13-25 år som främsta målgrupp. I utställningen får besökaren ta del av olika rasistiska uttryck baserade på verkliga berättelser som samlats in från unga från samma målgrupp. 

Med bakgrund i arbete med utställningen och erfarenheter av att visa den i skolor kommer representanter från Fredens hus i samtal med forskare diskuterar vad vi vet om rasism och diskriminering i svenska skolan och hur det upplevs av de som utsätts för det samt hur denna kunskap kan bidra till förbättringar i hur skolan jobbar antirasistisk.

Seminariet ordnas av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samt Institutet för utbildningsrätt (IfU) vid Uppsala universitet i samarbete med Fredens Hus. 

Arrangör(er)

CRS, CEMFOR och IfU Uppsala universitet; Fredens Hus

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Lärare och pedagoger

Språk

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga

Föreläsare

Claes Tängh Wrangel Föreläsare

Uppsala universitet

Forskare och föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om racism (Cemfor), Uppsala universitet.

Jesper Magnusson Paneldeltagare

Fredens Hus

Verksamhetschef, Fredens Hus