Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin? Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 C8

Lecturer: Ingrid Lomfors
Moderator: Alexandra Pascalidou
Panelists: Anja Taube, Lena Nyberg, Peter Fredriksson, Åke Göransson

Vilka konsekvenser får rasism och hbtq-fobi för individen, samhället och demokratin? 

Utifrån människors erfarenheter av utsatthet för rasism och hbtq-fobi reflekterar myndigheters högsta chefer kring vilka konsekvenser utsattheten får, om skyddet och det förebyggande arbetet är tillräckligt och hur arbetet kan utvecklas. 

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Organizer

Forum för levande historia

Tags

Det offentliga rummet, Nätet, Afrofobi, Antisemitism, Antiziganism, Antirasism , Diskriminering, Demokrati, Hatbrott, HBTQI-personer, Islamofobi, Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Ojämlikhet, Rasism, Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Ingrid Lomfors Lecturer

Forum för levande historia

Överintendent, Forum för levande historia

Alexandra Pascalidou Moderator

Anja Taube Panelist

Kanslichef, Sametinget

Lena Nyberg Panelist

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Peter Fredriksson Panelist

Generaldirektör, Skolverket

Åke Göransson Panelist

Direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)