Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin? Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 C8

Föreläsare: Ingrid Lomfors
Moderator: Alexandra Pascalidou
Paneldeltagare: Anja Taube, Lena Nyberg, Peter Fredriksson, Åke Göransson

Vilka konsekvenser får rasism och hbtq-fobi för individen, samhället och demokratin? 

Utifrån människors erfarenheter av utsatthet för rasism och hbtq-fobi reflekterar myndigheters högsta chefer kring vilka konsekvenser utsattheten får, om skyddet och det förebyggande arbetet är tillräckligt och hur arbetet kan utvecklas. 

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Arrangör(er)

Forum för levande historia

Taggar

Det offentliga rummet, Nätet, Afrofobi, Antisemitism, Antiziganism, Antirasism , Diskriminering, Demokrati, Hatbrott, HBTQI-personer, Islamofobi, Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Ojämlikhet, Rasism, Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ingrid Lomfors Föreläsare

Forum för levande historia

Överintendent, Forum för levande historia

Alexandra Pascalidou Moderator

Anja Taube Paneldeltagare

Kanslichef, Sametinget

Lena Nyberg Paneldeltagare

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Peter Fredriksson Paneldeltagare

Generaldirektör, Skolverket

Åke Göransson Paneldeltagare

Direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)