Header image for Vitalis 2021
Profile image for Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Passed

Thursday May 20, 2021 11:30 - 11:50 Masterclass

Lecturer: Rose-Mharie Åhlfeldt

Track: Masterclass@vitalis

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Lecturers

Profile image for Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Lecturer

Biträdande professor
Högskolan i Skövde

Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter. Hennes forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av metoder och verktyg kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker och effektiv informationshantering i hälso- och sjukvården samt integritetsfrågor. Förutom att leda och genomföra forskningsprojekt inom akademin, deltar hon även i det svenska standardiseringsarbetet kring ISO/IEC 27000-serien via SIS TK318 samt är deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd. Hon är även ledamot i styrelsen för Forum för Dataskydd sedan 2015.