Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 11:30 - 11:50 Masterclass

Föreläsare: Rose-Mharie Åhlfeldt

Spår: Masterclass@vitalis

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Föreläsare

Profilbild för Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Föreläsare

Biträdande professor
Högskolan i Skövde

Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter. Hennes forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av metoder och verktyg kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker och effektiv informationshantering i hälso- och sjukvården samt integritetsfrågor. Förutom att leda och genomföra forskningsprojekt inom akademin, deltar hon även i det svenska standardiseringsarbetet kring ISO/IEC 27000-serien via SIS TK318 samt är deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd. Hon är även ledamot i styrelsen för Forum för Dataskydd sedan 2015.