Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten. Har passerat

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Hälsa

Föreläsare: Anna-Karin Waenerlund, Annika Hofstedt, Gabriella Sjöström Green

Spår: Hälsa

Skärmtid och spel är för många en självklar del av livet. Tiden framför skärmen riskerar att ske på bekostnad av aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa. Vad finns det för tecken på att datorspelandet för med sig sådana problem att det kan vara aktuellt med åtgärder? Datorspelsberoende klassas nu som en diagnos, hur ser forskningsläget ut och vilka behandlingar finns? Ett kunskapsstöd kring spel om pengar och skärmhälsa kommer också att presenteras.

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Waenerlund

Anna-Karin Waenerlund Föreläsare

Anna-Karin Waenerlund är länssamordnare för alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelförebyggande arbete vid Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetar med regional samordning och verkar för att stödja implementeringen av ANDTS-politiken i länet.

Annika Hofstedt Föreläsare

Annika Hofstedt är leg. psykolog och enhetschef för mottagningen för spelberoende och skärmhälsa vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Profilbild för Gabriella Sjöström Green

Gabriella Sjöström Green FöreläsareGabriella Sjöström Green är beteendevetare och hälsoutvecklare med ansvar för alkoholförebyggande arbete i Region Västerbotten, med lång erfarenhet av behandling för alkohol-, narkotika- och spelberoende.