Header image for Vitalis 2020
Profile image for Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen?

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen? Passed

Wednesday August 26, 2020 14:30 - 15:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Lecturer: Anne Almqvist

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen? Ett gott exempel på när ökad patientsäkerhet sätts i främsta rummet genom samverkan mellan olika vårdgivare. Västerås stad och Region Västmanland har en sammanhållen journal.

Språk

Svenska

Subject

Patientsäkerhet

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Kommun
Dokumentation
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Anne Almqvist

Anne Almqvist Lecturer

Digitaliseringsstrateg
Västerås stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Leg. sjuksköterska sedan 1988 och som arbetat med digitalisering inom vård- och omsorgssektorn sedan 2005. Sedan tre år tillbaka digitaliseringsstrateg på Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad.