Profilbild för Anne Almqvist

Anne Almqvist Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västerås stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Föreläsare för

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen?

Onsdag 14:30 - 15:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Personlig presentation
Leg. sjuksköterska sedan 1988 och som arbetat med digitalisering inom vård- och omsorgssektorn sedan 2005. Sedan tre år tillbaka digitaliseringsstrateg på Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad.