Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text Har passerat

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk

Föreläsare: Anna Nilsson, Carina Hermansson, Erika Sturk, Eva Lindgren, Per Boström, Peter Ström

Spår: Språk

Skrivdidaktik i klassrummetSkrivande är ett sätt att delta i samhället. I takt med att text och skrivande ökar i samhället ökar också behoven av att kunna, vilja och våga delta i samhället genom skrivande. Det här passet bygger på ett stort praktiknära forskningsprojekt där forskare och lärare tillsammans utvecklat skrivdidaktiska modeller för att öka elevernas möjligheter att uttrycka sig genom sitt skrivande. Passet inleds med en föreläsning där några grundprinciper och teorier presenteras tillsammans med konkreta exempel från klassrummen vi genomfört projektet i. Den största delen av passet ägnas sedan åt konkret arbete med den lärarhandledning som utvecklats i projektet, vi provar olika övningar och diskuterar deras tillämpning och anpassning till olika klassrum.

Föreläsare

Anna Nilsson Föreläsare

Profilbild för Carina Hermansson

Carina Hermansson Föreläsare


Carina Hermansson är docent i språkdidaktik vid Umeå universitet och har arbetat som mellanstadielärare i många år. Carina arbetar med frågor som rör språk och lärande i lärarutbildningsprogrammen. Hon är särskilt intresserad av vad det innebär att lära sig läsa och skriva i det digitala klassrummet samt av skrivande som ett redskap för att utvecklas som en fullvärdig medlem i samhället.
carina.hermansson@umu.se

Profilbild för Erika Sturk

Erika Sturk Föreläsare


Erika Sturk är doktorand i språkdidaktik vid Umeå universitet. I sin forskning intresserar hon sig för skrivundervisning i grundskolans alla ämnen och hur lärare genom en medveten skrivundervisning kan ge elever möjlighet till en skrivkompetens som behövs i deras framtida lärande, arbetsliv och vardagsliv.
erika.sturk@umu.se

Profilbild för Eva Lindgren

Eva Lindgren Föreläsare

Eva Lindgren är professor vid Institutionen för språkstudier. Hon forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.
eva.lindgren@umu.se

Profilbild för Per Boström

Per Boström Föreläsare

Per Boström är lektor i modern svenska och svenska inom lärarutbildningen vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör kognitiv lingvistik, metaforer och hur människor förstår omvärlden genom sina erfarenheter, bland annat hur lärare och elever förstår begrepp som deltagande, delaktighet och demokrati.
per.bostrom@umu.se

Profilbild för Peter Ström

Peter Ström Föreläsare

Peter Ström är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier. Hans främsta intresseområde rör skriftligt språkbruk och textanvändning i verksamheter som skola, myndighet och yrkesliv i allmänhet, och han undervisar främst på ämneslärarutbildning i svenska.
peter.strom@umu.se