Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja

Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja Har passerat

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 13:30 Forskning & skolutveckling

Föreläsare: Helene Ärlestig
Moderatorer: Gerd Pettersson, Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Forskning & skolutv

Det finns idag en stor tilltro till samarbete, processer och kollegialt lärande. För att lyckas med alla ambitioner så har antalet ledare både på huvudmannanivå och skolnivå vuxit. Oavsett roll och uppdrag som ledare i den svenska skolan så är man beroende av de förutsättningar och de personer som man leder eller leds av. Många processer har intentionen att skapa större fokus och stöd men upplevs ibland som konkurrerande och arbets- belastande. Den här föreläsningen sätter fokus på relationer, kommunikation och samspel mellan olika ledarskapsroller och hur olikhet i uppdrag och roller kan skapa möjligheter eller hinder i såväl vardagsarbete som möjligheten att långsiktigt utveckla verksamheten mot målen.

Föreläsare

Profilbild för Helene Ärlestig

Helene Ärlestig Föreläsare

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Hennes forskningsintresse kretsar kring skolledares roll och uppdrag och innefattar bl.a. rektorers kommunikation, rektorers användning av tid, pedagogiskt ledarskap, professionalitet och systematiskt kvalitetsarbete. Just nu kretsar forskningen kring myndigheternas roll i relation till den lokala skolan samt hur man kan förstå styrkedjan ur ett system thinking perspektiv.

Gerd Pettersson Moderator

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör