15. Ett liv fritt från våld - vad är hälso- och sjukvårdens roll? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:00 - 14:30 T3

Key-note speakers: Ann Wolmar, Carina Eliason
Föreläsare: Elina Dahlöf, Karin Stefansson
Talare: Viveca Reimers
Moderator: Fredrik Carlson

Västra Götalandsregionen har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter. Ett av målen handlar om rätten till frihet från våld och hälso- och sjukvårdens roll i att förebygga och upptäcka våldsutsatthet. Västra Götalandsregionen är bland de första i Sverige att besluta om att all hälso- och sjukvårdspersonal som gör hälsobedömningar ska gå utbildning om våld, och ställa frågor om våld på rutin.

Hur påverkar våld hälsan? Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Barn- och ungdomspsykiatrin i Kungälv (BUP) bjuder vi in till ett interaktivt och fördjupande seminarium. Vi delar med oss av våra erfarenheter av att rutinmässigt fråga barn om våld och rätten till ett liv fritt från våld - för varje människa.

Arrangör(er)

Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Taggar

Mäns våld mot kvinnor, Mänskliga rättigheter, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ann Wolmar Key-note speaker

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Utvecklingsledare

Carina Eliason Key-note speaker

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Områdeschef

Elina Dahlöf Föreläsare

BUP-mottagning Kungälv

Psykolog

Karin Stefansson Föreläsare

BUP-mottagning Kungälv

Kurator

Viveca Reimers Talare

Västra Götalandsregionen

Chef avdelning mänskliga rättigheter

Fredrik Carlson ModeratorUtställare

Västra Götalandsregionen