Viveca Reimers Talare

Västra Götalandsregionen

Talare för

15. Ett liv fritt från våld - vad är hälso- och sjukvårdens roll?

Torsdag 13:00 - 14:30 T3

Chef avdelning mänskliga rättigheter