Banner
100 kerstin p 1 kopia

Wow, vilken resa! - Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 C7

Föreläsare: Kerstin Pettersson

Kategori: Utbildningen

Det finns många sätt att utvecklas som lärare. Att delta i magisterutbildning är ett sätt och kan dessutom vara ett steg i lärarkarriären. I seminariet kommer berättelser presenteras från lärare om hur de genom magister/master-utbildning, licentiat-studier respektive skolutvecklingsprojekt utvecklats som matematik- och naturvetenskapslärare. En resa som beskrivs ur lärares perspektiv.

Samverkande företag

Stockholms universitet

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning

Skolämne

Matematik, Naturvetenskap/teknik

Föreläsare

Kerstin Pettersson FöreläsareUtställare

Universitetslektor
Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Seminarieledare Kerstin Pettersson är universitetslektor i matematikämnets didaktik samt programansvarig för magister – och masterprogrammen i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Kerstin är i grunden gymnasielärare i matematik och fysik men har under många år undervisat i matematik på högskola.