Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad?

Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:00 - 10:30 Globala scenen

Moderator: Ola Linder
Paneldeltagare: Gunnel Axelsson Nycander, Margareta Wiklund, Mia Munkhammar

Sveriges internationella samarbete är väl utvecklat och bör värnas. Men budgetutrymmet för internationellt bistånd har minskat, bland annat med hänvisning till ökade kostnader för flyktingmottagning i Sverige. Flera partier som har ökat sitt inflytande efter valet menar att Sveriges ambition ska sänkas ytterligare, samtidigt som det finns en stark opinion för ett fortsatt starkt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Den svenska funktionsrättsrörelsen bedriver flera internationella samarbetsprojekt, med globala normer om mänskliga rättigheter som utgångspunkt. En central aktör i detta arbete är MyRight.

 

Detta miniseminarium blir ett samtal om stora utmaningar och tänkbara hot mot ett långsiktigt, internationell trovärdigt arbete för funktionsrättens utveckling.
Frågan ställs: Hur ser framtiden ut gällande Sveriges ansvar och höga ambitioner inom utvecklingssamarbetet?

 

Moderator: Ola Linder, Funktionsrätt Sverige.

Samtalsdeltagare: Jamie Bolling, vice ordförande MyRight, Margareta Wiklund, Ordförande, FUB Örebro, Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare på internationella avdelningen inom Svenska kyrkan.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan i samarbete med STIL, ILI, FUB, RBU och Funktionsrätt Sverige.

Arrangör(er)

Svenska Kyrkan

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Ämnestagg

Funktionsrätt, Global utveckling

Föreläsare

Profilbild för Ola Linder

Ola Linder Moderator

Funktionsrättsbyrån

Gunnel Axelsson Nycander Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Margareta Wiklund Paneldeltagare

FUB Örebro

Mia Munkhammar Paneldeltagare

MyRight