Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Afghanistan – vilka bedöms vara flyktingar ett år efter talibanernas maktövertagande Har passerat

Fredag 18 november 2022 13:30 - 14:00 Globala scenen

Föreläsare: Sara Jonsson
Moderator: Martin Nyman
Paneldeltagare: UNHCR

Samtidigt som förtrycket och den humanitära krisen fördjupas i talibanernas Afghanistan har den afghanska flyktingkrisen hamnat i skuggan av kriget i Ukraina. Vilka av de som har flytt landet bedömer Sverige vara flyktingar? Hur ser Migrationsverkets bedömningar ut? Hur ser det ut i andra EU-länder? Och hur ser UNHCR på situationen?

Ett samtal med avstamp i en rapport från Asylrättscentrum om hur Migrationsverket bedömer afghanska asylärenden ett år efter talibanernas maktövertagande.

Arrangör(er)

Asylrättscentrum

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Fred och konflikt

Föreläsare

Sara Jonsson Föreläsare

Asylrättscentrum

Martin Nyman Moderator

Asylrättscentrum

UNHCR Paneldeltagare