Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Klimatkrisen hotar vår säkerhet – världen svarar med att rusta Har passerat

Fredag 18 november 2022 09:30 - 10:00 Globala scenen

Talare: Lina Hjärtström

Parallellt med att klimatförändringarnas effekter skapar en allt otryggare värld, så ser vi en historisk global upprustning. Arktis militariseras i det säkerhetspolitiska spelet, allt medan isarna smälter. Militarism, upprustning och konflikt påverkar klimat och miljö i en negativ riktning, samtidigt som klimatförändringarnas konsekvenser och exploatering av hav och land bidrar till ökade spänningar, konflikt och militarisering. 

Det finns många definitioner av säkerhet, såsom militär, nationell, mänsklig och ekologisk säkerhet. Vad händer när olika säkerhetsintressen krockar? Kan den rådande synen på säkerhet stå i vägen för den omställning vi behöver genomföra för att stoppa klimatförändringarna? 

Arrangör(er)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Fred och konflikt

Föreläsare

Lina Hjärtström Talare

IKFF