Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Hur bidrar vi till varandras säkerhet?

Hur bidrar vi till varandras säkerhet? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 16:00 - 16:30 Globala scenen

Föreläsare: Eva Vargas

Hur funkar det att ingripa ickevåldsligt i konflikter? Går det att skapa säkerhet utan våld och vapen?

Hör Eva Vargas, fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsen i Colombia, berätta om hur internationell närvaro kan bidra till skydd och handlingsutrymme för människor som hotas på grund av att de försvarar de mänskliga rättigheterna.  Du får också konkreta tips på vad du själv kan göra om någon utsätts för kränkningar i din vardag.  

Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationell medföljning i tre länder i Latinamerika och stöttar civilsamhällesaktörer i Colombia, Maghreb och Sydsudan. Vi folkbildar för fred och ickevåld i Sverige och påverkar politiken för att förebyggande och ickevåldsliga lösningar ska få ta större plats.

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Shrinking space

Föreläsare

Eva Vargas Föreläsare