Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

10. Religiösa aktörer – för hållbara samhällen Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Näbben

Föreläsare: Helen Friberg, Johannes Widlund, Petter Jakobsson, Ramesh Bahu, Stefan Emilsson

Människors rätt till ett liv i trygghet och säkerhet kräver ett samordnat och lokalt förankrat arbete för att bekämpa klimatförändringar, utmana orättvisor och bygga långsiktigt hållbara samhällen. Religiösa aktörer är enormt viktiga aktörer i detta arbete. Ofta utgör de merparten av det vi kallar civilsamhälle. Ofta har religiösa aktörer den bästa lokala representationen och därmed den bästa analysen och möjlighet till de snabbaste insatserna när katastrofer uppstår. Religiösa ledare åtnjuter större förtroende än politiska ledare hos det flesta utsatta människor. Ändå saknas det kunskap om hur man ska samarbeta med religiösa aktörer, hos många sekulära organisationer.

 

Med utgångspunkt i Equmeniakyrkans lokala miljöarbete i Thailand och det påverkansarbete som utförts av multi-religiösa organisationer inför Stockholm+50 i juni -22, samt Global Platform for Disaster Risk Reduction, som hölls på Bali maj -22, vill Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet genomföra ett seminarium på MR-dagarna.

Arrangör(er)

Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Religion

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Helen Friberg Föreläsare

Regional Kyrkoledare för Equmeniakyrkan

Johannes Widlund Föreläsare

PMU

Miljörådgivare

Petter Jakobsson Föreläsare

Svenska Missionsrådet

Rådgivare för Mission, religion och utveckling

Ramesh Bahu Föreläsare

Deltar digitalt. Kommer från Indien

Stefan Emilsson Föreläsare

Equmeniakyrkan

Samordnare för Asien