Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

77. Hur kan religionsfrihet skapa trygga samhällen? Har passerat

Fredag 18 november 2022 13:00 - 14:00 Näbben

Föreläsare: , Gunilla Ikponmwosa, Kristina Patring

Många människor lever i samhällen där religion skapar spänningar och konflikt. 

Med rätt förståelse av vad religions – och övertygelsefrihet är, samt hur och när den kan begränsas, ges större förutsättningar att skapa trygga och säkra samhällen. 

NORFORB (det nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet) har tagit fram en kurs för lokala ledare på gräsrotsnivå som fördjupar kunskap, förändrar attityder och ger verktyg och metoder som kombinerar interreligiös samverkan och rättighetsbaserat arbete.  

Kursen finns för närvarande på engelska, franska och arabiska och har testats på plats i Jordanien, Indien, Nigeria och Tanzania. 

Seminariet ger Dig ett smakprov på vad kursen innehåller samt röster från lokala ledare som använt kursen i sina sammanhang.

Arrangör(er)

Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Religion

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Föreläsare

Gunilla Ikponmwosa Föreläsare

Equmeniakyrkan

Rådgivare för Mänskliga Rättigheter

Kristina Patring Föreläsare

Svenska Missionsrådet

Rådgivare för Religions- och övertygelsefrihet