Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 90. Det okända skapar ofta osäkerhet – upplev Storytelling

90. Det okända skapar ofta osäkerhet – upplev Storytelling Har passerat

Fredag 18 november 2022 14:30 - 15:30 Grundläggaren

Föreläsare: Liam Salmander , Nayab Kayani, Ola Frideblad

Genom seminariet får vi ett metodiskt exempel på att tala personligt om identitet och tro och spegla oss i varandra. 

Ett gott samarbete över tid mellan Tro möter tro nätverket för religionsmöten i Örebro och Tillsammans för Sverige i Stockholm gör att vi vill dela med oss av metoden Storytelling som kan användas brett i samhället. Konceptet är utvecklat för skola och ungdomsföreningar men har använts i interreligiösa vuxengrupper också. Att utveckla goda sätt att dela tro och liv är viktigt för social hållbarhet och trygghet i våra alltmer segregerade samhällen. Metoden Storytelling utmanar oss att våga berätta själva och höra olika människors unika berättelser. Metoden har en styrd samtalsmodell som kallas KLICK, där deltagarna utmanas att reflektera kring det de hört:

K - Kunskaper - lärde du dig något nytt, fick du ny kunskap?

L – Likheter – var det något i berättelsen du kände igen?

I – Intresse – vad var särskilt intressant?

C- Chans – blev du utmanad? Vad gör att vi tar en chans för att bli vänner?

K- Komplext – Hur upptäcker vi hur komplex identitet en människa kan ha?  

 

(Se: Tro hopp och fördom, Kjellsdotter Rydinger och Al Tawalbeh, Propius förlag, 2014,s 138)

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Lärare och pedagoger

Språk

Svenska

Ämnestagg

Religion

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Grund

Programform

Workshop

Föreläsare

Liam Salmander Föreläsare

Tillsammans för Sverige

Nayab Kayani Föreläsare

Fryshuset

Ola Frideblad Föreläsare

Tegelbruket/Mikaels församling